ІІ Регіональна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи управління сучасною школою»

17 грудня 2014 року Програма підвищення кваліфікації керівників НЗ м. Києва та кафедра державного управління та управління освітою Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка за підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА провела ІІ Регіональну науково-практичну конференцію «Проблеми та перспективи управління сучасною школою».

Пленарне засідання конференції розпочав Линьов Костянтин Олександрович, директор Інституту суспільства, кандидат наук з державного управління, доцент, який у своїй доповіді «Розвиток лідерства в освіті» наголосив на важливих аспектах лідерства, як основного фактору формування іміджу керівника сучасного навчального закладу, представив власне бачення перспектив розвитку сучасних шкіл. Про використання ціннісно-модернізаційного потенціалу освіти в умовах трансформації українського суспільства розповіла Поспєлова Тетяна Вадимівна, завідувач кафедри державного управління та управління освітою, доктор наук з державного управління. Березовська Алла Віталіївна, головний спеціаліст, радник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА висвітлила стрижневі аспекти управлінської діяльності керівників НЗ в сучасних умовах. Світовим досвідом конфесійних шкіл щодо творення та передачі культури розвитку особистості учня поділилася с. Христофора Буштин, голова комісії УГКЦ у справах освіти та виховання. Гусєв Андрій Ігорович, доцент кафедри загальної та практичної психології Університету менеджменту освіти НАПН України розповів про практику використання медіації в сучасній школі, та разом з директором Інституту суспільства урочисто вручив слухачам Програми ПК, що пройшли курс тренінгів з медіації, іменний сертифікат. Софій Наталія Зіновіївна, завідувач науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти, директор Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» доповіла про перспективи розвитку навчальних закладів у напрямі інклюзії на основі інклюзивних цінностей. Василевич Леонід Федорович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін окреслив проблеми реалізації стратегій розвитку шкіл в сучасних умовах та запропонував шляхи їх розв’язання. Модерувала роботу конференції Линьова Ірина Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, координатор Програми ПК керівників НЗ м. Києва.

Виступи керівників ЗНЗ м. Києва – учасників Програми ПК 2014-2015 н.р., що прозвучали на пленарному засіданні, надзвичайно яскраво репрезентували широке тло актуальних та перспективних завдань сучасних шкіл. Зокрема, Кабанова Ірина Володимирівна – к.пед.н, директор Спеціального навчально-виховного комплексу "Мрія"–розповіла про роботу спеціалізованого навчального закладу з психолого – педагогічного супроводу дітей з вадами опорно-рухового апарату в умовах інклюзивного навчання і виховання; управління попередженням та усуненням конфліктів в закладах освіти аналізувала Антощак Оксана Вікторівна – директор школи І-ІІІ ступенів № 275; питання побудови інноваційного освітнього середовища ЗНЗ розглянула в своїй доповіді Буковська Оксана Іванівна – к.пед.н., заступник директора з НМР ліцею "Престиж". Система дистанційної допомоги батькам дітей дошкільного навчального закладу була предметом виступу Штихалюк Олени Павлівни та Юхно Інни Андріївни – директора Навчально-виховного комплексу "Всезнайко" та його заступника.

Наприкінці пленарного засідання Сидоренко Ірина Анатоліївна – директор спеціалізованої школи № 187 та Максимець Світлана Костянтинівна – заступник директора з виховної роботи висвітлили питання формування здорового способу життя засобами АРТ –технологій і презентували виступ Гендерного інтерактивного театру «Крізь гендерні окуляри», що показав роль батька в родині очами дитини.

Учасники регіональної науково-практичної конференції – керівники НЗ м. Києва мали змогу репрезентувати свій досвід та власне бачення перспектив розвитку НЗ столиці під час роботи секцій:

І. «Створення умов розвитку особистості учня: виклики часу. Напрями вдосконалення науково – методичної роботи в НЗ. Організація виховної роботи: компетентнісний підхід» (керівники секції: Панченко А. Г. – кандидат наук з державного управління, доцент, Черниш А. П. – кандидат педагогічних наук, доцент та Шуть В. Я. – старший викладач кафедри);

ІІ. «Розвиток педагогічного колективу сучасного НЗ. Соціально-психологічні аспекти діяльності НЗ» (керівник секції: Редько С. І. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри, заступник директора Інституту, Поспєлова Т. В. – доктор наук з державного управління, завідувач кафедри, Гусєв А. І. – доцент кафедри);

ІІІ. «Економіко – правові засади управління НЗ. Інноваційний розвиток НЗ в сучасних умовах: теорія та практика» (керівники секції: Линьова І. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, Логачова С. С. – кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри, Павлюк В. В. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри).

Робота ІІ Регіональної науково-практичної конференції, ставши ще однією вагомою можливістю для обміну досвідом, окреслила вектори управлінських інновацій для перспективного розвитку шкіл м. Києва, засвідчила важливість стратегічних завдань, поставлених сьогоденням перед керівниками НЗ.

Успішному проведенню конференції сприяли наполегливі зусилля модераторів-методистів Програми ПК керівників НЗ м. Києва: Логачової Світлани Станіславівни та Садової Наталії Станіславівни.

٭Матеріали ІІ та ІІІ Регіональних науково-практичних конференцій «Проблеми та перспективи управління сучасною школою» будуть видані окремою збіркою тез виступів учасників конференцій.