Гладкова Валентина Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.

Посада: професор кафедри управління.

Основні модулі на Програмі ПК: Акмеологія в системі управління навчальним закладом.

Наукові інтереси: акмеологія управління, проблеми особистісно-професійного саморозвитку та самовдосконалення фахівця соціономічного профілю.