Гусєв Андрій Ігорович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук.

Основні дисципліни: Основи медіації. Основи фасилітації. Музикотерапія.

Наукові інтереси: Толерантність до невизначеності та розвиток ідентичності особистості. Розвиток фасилітативних та медіативних технологій. Психотерапевтична допомога.