Шуть Валентина Яківна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук.

Посада: старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти і виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти.

Основні модулі на Програмі ПК: Професійне мовлення керівника освітнього закладу; Етика ділового спілкування; Ділова риторика.

Наукові інтереси: сучасні соціолінгвістичні процеси; організація ділової комунікації; культура мовленнєвого спілкування державних службовців.