Редько Сергій Іванович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.

Посада: доцент.

Основні модулі на Програмі ПК: Формування сприятливого соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі; Психологія ухвалення управлінського рішення керівником навчального закладу; Розвиток управлінських здібностей керівника навчального закладу; Адаптивне управління: психологічний аспект; Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: психологічний аспект.

Наукові інтереси: Дослідження проблем психології управління, питання професійної підготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів системи загальної середнтої освіти, інноваційна діяльність ЗНЗ.