Документообіг та ділова комунікація в управлінні навчальним закладом

1. Документування в управлінській діяльності навчального закладу О.Святенко
2. Ділова розмова та її види О. Святенко
3. Ділова комунікація як запорука професійної компетентності керівника ЗСО В.Міляєва